Vi på DM Måleri AB i Kristianstad utför all sorts byggnadsmåleri – fasadmåleri, spackling, tapetsering etc. Dessutom har vi bred kunskap av dekorationsmåleri och äldre måleritekniker. Nyproduktion, om- och tillmålningar – vi ordnar allt.